Новини

es
ik

29 януари 2018 г. | Документи по процедура "Избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хидравлична листоогъваща машина - 1 брой". За да изтеглите документацията моля натиснете тук.

es
ik

16 ноември 2017 г. | ТМТ-Г ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0189-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ТМТ-Г ЕООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на ТМТ-Г ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.

Обща стойност: 545 600.00лв., от които 326 332.00 лв. европейско и 57 588.00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 15.11.2017г. и е с продължителност 15 месеца.


All Rights Reserved.Created by eTel